Klaprozen voor Vrede

Handicap International

Handicap International is een internationale organisatie die zich onafhankelijk en onpartijdig inzet voor personen met een handicap en andere kwetsbare mensen in een zestigtal landen ter wereld. Zij heeft vooral bekendheid verworven door haar strijd tegen landmijnen en clustermunitie.

Als medeoprichter van de internationale campagne hierrond werd Handicap International co-laureaat van de NOBELPRIJS VOOR DE VREDE.

Ook streeft Handicap International ernaar om het risico op ongelukken te verminderen door aangepaste sensibiliseringssessies.

Handicap International komt tussen in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Een menswaardig leven voor iedereen is een centraal strijdpunt in het werk van Handicap Interntional. Preventie, revalidatie en integratie vormen daarbij de sleutelwoorden.

Klaprozen voor vrede steunt hun nieuw project in Oost-Congo (Democratische Republiek Congo). Het gebied mijnenvrij maken om een veilige leefomgeving te creëren, voorwaarde voor een socio-economische ontwikkeling .

handicap-international_demining

Naast ontmijnen en dus handicaps voorkomen (preventief) verzorgen ze mensen met een
handicap (curatief), zorgen ze voor prothesen en orthesen. Ze leiden hen op weg naar een autonomie en integratie in de samenleving.

Hun kerntaken liggen krachtig vervat in hun leidmotief : “WE REPAIR LIVES”

Comments are closed.