Klaprozen voor Vrede

Historiek

Klaprozen voor Vrede is een intiatief van keramiste Anita Huybens (1949-2008):

“Al geruime tijd wilde ik iets doen rond amputatie en het verlies aan mogelijkheden dat daarmee gepaard gaat. Lichaamsdelen kwijtraken en daarmee leren leven… het is pijnlijk en moeilijk, dat weet ik. Een ontmoeting heeft mij geholpen om dit thema te kunnen en te durven bewerken. Op één van mijn Raku-stookdagen vertelde Mic Billet mij over zijn Apopo-project. Samen met een groep ‘bezielers’ werd een methode met ratten ontwikkeld om landmijnen in voormalige oorlogsgebieden op te sporen en onschadelijk te maken. Zo kon voorkomen worden dat de speurders en de lokale bevolking nog verder ledematen werden afgerukt. Dit verhaal viel samen met het amputatpieproject dat reeds lang in mij sluimerde. Het vertaalde zich in het beeld van een klaprozenveld.

Anita

Klaprozen doen denken aan de slagvelden van WOI waarbij de lichamen van zovelen aan flarden werden geschoten. Klaprozen doen denken aan de symboliek die de Engelsen er aan geven om er voor te zorgen dat de gesneuvelden niet in de vergetelheid zouden verdwijnen. Klaprozen doen denken aan mijn kindertijd, toen ik voor mijn grootmoeder een ruiker van klaprozen maakte die zij aannam als een geweldig geschenk.

Door al die intense belevenissen groeide in mij het besluit om een veld van 1000 klaprozen in keramiek te maken… ik moet dit als het ware doen… nu in dit leven dat ik nog te leven heb. Ik hoop dat ik op deze manier vorm heb kunnen geven aan het thema amputatie dat ik bij mezelf en vele anderen herken. Ik hoop dat mensen elkaar daarrond kunnen ontmoeten en dat velen een klaproos willen meenemen om het Apopo-project financieel te ondersteunen.”

Aan het begin van 2016 stelde het bestuur van Klaprozen vzw tot grote tevredenheid en met enige trots vast dat Apopo als organisatie, na al die jaren van steun, uitgegroeid was tot een bestendige vorm van maturiteit. In alle overleg en unanimiteit werd dan ook uitgekeken om de verdere steun van de grote klaprozen toe te kennen aan een nieuw project. Dat project diende niet alleen de oorspronkelijke geest van de vzw en Anita’s originele inspiratie te respecteren, maar ook de bijdrage van de klaprozen moest een belangrijke, directe impact in het veld voor de gesteunde organisatie kunnen betekenen. Het project dat geheel aan deze voorwaarden voldoet volgens Klaprozen vzw is het ontmijningsproject van Handicap International.

Comments are closed.